By using this website you agree to our use of cookies. Read our cookie policy.

Achtergrond

Homebase, in 1979 oorspronkelijk opgericht als joint venture tussen Sainsbury’s en GB Inno, is het tweede grootste woonwarenhuis en tuincentrum in het Verenigd Koninkrijk. In 2016 werd het bedrijf door het Australische conglomeraat Wesfarmers overgenomen, met als doel de organisatie om te vormen naar de eigen Bunnings Warehouse-formule.

Sinds 2014 had het bedrijf de omzet zien kelderen en onder het bewind van Wesfarmers werden de verliezen nog groter, resulterend in een operationeel verlies van €135 miljoen in 2017 en een omzetdaling van nog eens 10,6% in 2018 voor Homebase. Begin 2018 besloot Wesfarmers zich uit de Britse markt terug te trekken en in mei 2018 om Homebase te koop aan te bieden.

974x648 Homebase logo
Homebase case study

De rol van Hilco Capital

 • Werkte met het bedrijf om een kredietlijn van €140m miljoen aan werkkapitaal te verkrijgen
 • Er werd een senior team van Hilco-medewerkers en consultants samengesteld om te helpen bij de herstructurering van het bedrijf en om verbeteringsinitiatieven te ontwikkelen en implementeren
 • Stuurde aan op de afsplitsing van meerdere IT-systemen binnen de looptijd van de TSA (Transitional Service Agreement) van zes maanden
 • Hilco Property werd aangesteld om de onderhandelingen met de vastgoedeigenaar en de optimalisatie van de winkelportefeuille in goede banen te leiden
 • Beheerde winkelsluitingen om de winsten uit de verkoop van verouderde voorraden te maximaliseren en de verstoring van de kernactiviteiten tot een minimum te beperken

 

 


Resultaten

 • Verbetering van de gerapporteerde EBITDA met €164 miljoen binnen de eerste zes maanden
 • Stijging van 3% in de brutowinstmarge
 • Heropbouw van het aanbod aan de klant, met uitbreiding van nieuwe assortimenten en herstel van concessiepartners
 • Verlaging van de centrale overheadkosten met ongeveer €40 miljoen per jaar
 • 24 winkels onder het merk Bunnings werden opnieuw onder Homebase ondergebracht
 • Sluiting van 52 verlieslatende winkels, één distributiecentrum en een aantal verder afgelegen magazijnen
 • Invoering van verbeterde systemen en processen om voorraadverliezen met meer dan 30% op jaarbasis te verminderen
 • Instelling van gedetailleerde kostenbeheermaatregelen en processen ter verhoging van de voorraadkwaliteit
Homebase kitchen 2